Dekarstwo Kraków
Dekarstwo Krzeszowice
Dekarstwo Trzebinia
Dekarstwo Jaworzno
Dekarstwo Chrzanów
Dekarstwo Zabierzów
Dekarstwo Wieliczka
Usługi dekarskie Kraków
Dachy Kraków
Dachy Wieliczka
Dachy Jaworzno
Dach czterospadowy
Dach dwuspadowy
Dach hełmowy
Dach kopulasty
Dach krążynowy
Dach mansardowy
Dach naczółkowy
Dach namiotowy
Dach pogrążony
Dach półszczytowy
Dach pulpitowy
Dach szedowy
Dach wieżowy
Dach łamany polski
Attyka
Stropodach


Dach dwuspadowyZwany często dachem dwupołaciowym, szczytowym lub siodłowym. Jego konstrukcja składa się z dwóch przecwiległych połaciach połączonych w kalenicy. Cechą charakterystyczną dachu dwuspadowego jest występowanie trójkątnych ścian bocznych, zwanych szczytami, zamykających bryłę dachu w płaszczyznach prostopadłych do kalenicy.

Przy złożonym rzucie budynku (np. przy występowaniu takich elementów jak ryzality, skrzydła) dach dwuspadowy może posiadać więcej niż dwie połacie, w takim przypadku każdy z segmentów budynku przekryty jest dachem o dwóch przeciwległych połaciach, zachowujących układ dwuspadowy, z kalenicami na jednym poziomie.

Dach dwuspadowy może być symetryczny (gdy połacie są jednakowe oraz są nachylone pod jednakowym kątem) lub niesymetryczny.

©2013 Andrzej Kipias dekarstwo kraków dachy - usługi dekarskie - pokrycia dachowe - budowa dachów
Realizacja: WebProm